ซ้อมแผนสถานการณ์เหตุกราดยิง

วันนี้ (15 มี.ค.67) เวลา 14.00 น.

               ภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ภูมิยศ เหล็กกล้า รอง ผบก.น.5 ประชุมกำกับติดตามเร่งรัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม (ITAP) ณ ห้องประชุม บก.น.5 ชั้น 4 บก.น.5 โดยมี สว.อก.ทุก สน. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อสั่งการ ดังนี้

                1. เร่งรัดให้ดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้เป็นไปตามแบบแผน โดยดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

                 2. กรณีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เร่งรัดให้ดำเนินการอัพเดทข้อมูลตัวชี้วัด แต่ละหัวข้อให้เป็นปัจจุบัน และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เม.ย.67 ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา กรอบระยะเวลาตามที่ ปปช.กำหนดโดยเคร่งครัด 
ที่อยู่

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
เลขที่ 247 ซอยพัฒนาการ 25
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ศปก.สน.คลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ติดต่อ

Drag & Drop Website Builder