ส่งมอบยาสมุนไพรแก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวผู้รับเชื้อจำนวน 20 กระปุก

 12 สิงหาคม 64 เวลา 10.30-11.30 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก.ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ร.ต.ท.หฤทัย เอื้อเฟื้อ, ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง และ ด.ต.ขจร บุษบงก์ไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.คลองตัน ได้รับการประสานความอนุเคราะห์จากท่าน ฉัตรชัย วีระเมธีกุล ประธาน กต.ตร.สน.คลองตัน ให้เดินทางไปรับยาสมุนไพรรักษาอาการผู้รับเชื้อโควิด-19 และผู้สัมผัส ผู้รับเชื้อเสี่ยงสูงที่กำลังกักตัวในชุมชนรถบรรทุกดิน ซอยพัฒนาการ 13 โดยได้รับ ความอนุเคราะห์ยาสมุนไพรจากท่าน สุรินทร์ ใช่วิวัฒน์ จำนวน 50 กระปุก ทั้งนี้ ได้นำไปมอบแก่ตัวแทนเพื่อนำไปส่งมอบแก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวผู้รับเชื้อจำนวน 20 กระปุก ผู้รับมอบ กล่าวคำขอบคุณและซาบซึ้งใจผ่านมายัง เจ้าหน้าที่ ตำรวจสน.คลองตัน ครับ

 13 สิงหาคม 64 เวลา 08.30-10.00 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง ตชส.สน.คลองตัน เป็นผู้นำเวชภัณฑ์ยา จากศูนย์สาธารณสุขที่10 คลองเตย นำส่งผู้ป่วยโควิด19 อาการไม่รุนแรงจำนวน 4 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.คลองตัน นำส่งยาให้แก่ผู้ป่วยทั้ง 4 รายเรียบร้อยครับ

 14 สิงหาคม 64 เวลา 08.30-10.00 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง ตชส.สน.คลองตัน เป็นผู้นำเวชภัณฑ์ยา จากศูนย์สาธารณสุขที่10 คลองเตย นำส่งผู้ป่วยโควิด19 อาการไม่รุนแรงจำนวน 4 ราย
เจ้าหน้าที่ ตำรวจจิตอาสา สน.คลองตัน ได้นำส่งยาให้แก่ผู้ป่วย ทั้ง 4 รายเรียบร้อย

 16 สิงหาคม 64 เวลา 08.30-10.00 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง ตชส.สน.คลองตัน เป็นผู้นำเวชภัณฑ์ยา จากศูนย์สาธารณสุขที่10 คลองเตย นำส่งผู้ป่วยโควิด19 อาการไม่รุนแรงจำนวน 1 ราย
ตามบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 691 นายวิชชา จุนเจริญวงศา ซอยตรีมิตร ชุมชนริมคลองพระโขนง คลองเตย
เจ้าหน้าที่ ตำรวจจิตอาสา สน.คลองตัน ได้นำส่งยาให้แก่ผู้ป่วยเรียบร้อย

วันนี้ ( 15 สิงหาคม 64 )เวลา 08.30-10.00 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง ตชส.สน.คลองตัน เป็นผู้นำเวชภัณฑ์ยา จากศูนย์สาธารณสุขที่10 คลองเตย นำส่งผู้ป่วยโควิด19 อาการไม่รุนแรงจำนวน 2 ราย
เจ้าหน้าที่ ตำรวจจิตอาสา สน.คลองตัน ได้นำส่งยาให้แก่ผู้ป่วย ทั้ง 2 รายเรียบร้อย

ขอขอบพระคุณ ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดตรวจเชื้อโควิดเชิงรุก (ATK) ณ สน.คลองตัน ในวันที่ 18 ส.ค.64
ขอขอบคุณเฮียสุรินทร์ร้านฉั่วคิมเฮง ที่มอบยาฟ้าทะลายโจรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิดในชุมชนสน.คลองตันเรียนผู้บังคับบัญชา, กต.ตร.ฯ และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.คลองตัน
วันนี้ ( 12 สิงหาคม 64 )เวลา 10.30-11.30 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก.ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ร.ต.ท.หฤทัย เอื้อเฟื้อ, ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง และ ด.ต.ขจร บุษบงก์ไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.คลองตัน ได้รับการประสานความอนุเคราะห์จากท่าน ฉัตรชัย วีระเมธีกุล ประธาน กต.ตร.สน.คลองตัน ให้เดินทางไปรับยาสมุนไพรรักษาอาการผู้รับเชื้อโควิด-19 และผู้สัมผัส ผู้รับเชื้อเสี่ยงสูงที่กำลังกักตัวในชุมชนรถบรรทุกดิน ซอยพัฒนาการ 13 โดยได้รับ ความอนุเคราะห์ยาสมุนไพรจากท่าน สุรินทร์ ใช่วิวัฒน์ จำนวน 50 กระปุก ทั้งนี้ ได้นำไปมอบแก่ตัวแทนเพื่อนำไปส่งมอบแก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวผู้รับเชื้อจำนวน 20 กระปุก ผู้รับมอบ กล่าวคำขอบคุณและซาบซึ้งใจผ่านมายัง เจ้าหน้าที่ ตำรวจสน.คลองตัน

วันนี้ ( 13 สิงหาคม 64 )เวลา 08.30-10.00 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง ตชส.สน.คลองตัน เป็นผู้นำเวชภัณฑ์ยา จากศูนย์สาธารณสุขที่10 คลองเตย นำส่งผู้ป่วยโควิด19 อาการไม่รุนแรงจำนวน 4 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.คลองตัน นำส่งยาให้แก่ผู้ป่วยทั้ง 4 รายเรียบร้อย

วันนี้ ( 14 สิงหาคม 64 )เวลา 08.30-10.00 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง ตชส.สน.คลองตัน เป็นผู้นำเวชภัณฑ์ยา จากศูนย์สาธารณสุขที่10 คลองเตย นำส่งผู้ป่วยโควิด19 อาการไม่รุนแรงจำนวน 4 ราย
เจ้าหน้าที่ ตำรวจจิตอาสา สน.คลองตัน ได้นำส่งยาให้แก่ผู้ป่วย ทั้ง 4 รายเรียบร้อย

วันนี้ ( 16 สิงหาคม 64 )เวลา 08.30-10.00 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง ตชส.สน.คลองตัน เป็นผู้นำเวชภัณฑ์ยา จากศูนย์สาธารณสุขที่10 คลองเตย นำส่งผู้ป่วยโควิด19 อาการไม่รุนแรงจำนวน 1 ราย

วันนี้ ( 15 สิงหาคม 64 )เวลา 08.30-10.00 น.
โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก ป.ฯ, และ พ.ต.ท.นเรศ ศรีนาราง สวป.สน.คลองตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.คลองตัน นำโดย ร.ต.อ.โชคชัย โคตรสาขา รอง สวป.ฯ หน.ชุด ตชส.ฯ ด.ต.วินิช บุญทวี, ด.ต.รัตน์ รักไร่กลาง ตชส.สน.คลองตัน เป็นผู้นำเวชภัณฑ์ยา จากศูนย์สาธารณสุขที่10 คลองเตย นำส่งผู้ป่วยโควิด19 อาการไม่รุนแรงจำนวน 2 ราย
เจ้าหน้าที่ ตำรวจจิตอาสา สน.คลองตัน ได้นำส่งยาให้แก่ผู้ป่วย ทั้ง 2 รายเรียบร้อย

ขอขอบพระคุณ ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดตรวจเชื้อโควิดเชิงรุก (ATK) ณ สน.คลองตัน ในวันที่ 18 ส.ค.64
ขอขอบคุณเฮียสุรินทร์ร้านฉั่วคิมเฮง ที่มอบยาฟ้าทะลายโจรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิดในชุมชนสน.คลองตัน

ที่อยู่ 

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เลขที่ 247 ซอย 25 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อ :

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์ : 0231400413
โทรสาร : 024130310
Facebook : คลิก


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :
ศปก.สน.คลองตัน ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน