ประวัติความเป็นมา สน.คลองตัน

Mobirise

ประวัติสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2520 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5 ) ลง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2520 กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบ และพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน และพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจนครบาลขึ้นใหม่ โดยกำหนดแบ่งแยกสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 1 ออกเป็น 2สถานี โดยเรียกชื่อใหม่ ดังนี้คือ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน และ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ โดยให้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ กองกำกับตำรวจนครบาล

ดังนั้น ในวันที่ 31 ธันวาคม 2520 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยครั้งแรกยังไม่มีที่ทำการถาวร ที่ทำการชั่วคราวจึงเป็นอาคารเช่าของเอกชนเลขที่ 231/1-3 ซอยปานตา 1 ถนนเอกมัย (สุขุมวิท63) แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ต่อมาในวันที่ 31 สิงหาคม 2524 ทางบริษัท สยามภัณฑ์เทรดดิ้ง จำกัด โดย นายมุข โรจนตระการ และนายเลิศ จิตติวาณิชย์ ได้บริจาคที่ดินในซอยกรเกษม 1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา เพื่อจัดสร้างที่ทำการถาวรของสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ซึ่งกรมตำรวจได้รับมอบที่ดินดังกล่าวไว้แล้ว และได้จัดสรรงบประมาณในวงเงินทั้งสิ้น 4,002,200 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารถาวรโดยเร็ว ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2528 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2529 ซึ่งได้ทำการตรวจรับมอบอาคารใน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
ต่อมา ในวันที่ 23 มกราคม 2537 กรมตำรวจ ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ โดยยกฐานะสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เทียบเท่าระดับกองกำกับการ มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีมีรองผู้กำกับการรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ยกเลิกตำแหน่งสารวัตรใหญ่ ส่วนตำแหน่งสารวัตรยังคงเดิม

ที่อยู่ 

สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เลขที่ 247 ซอย 25 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


ติดต่อ :

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์ : 02 3140 0413
โทรสาร : 02 4130 310
Facebook : คลิก


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :
ศปก.สน.คลองตัน ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน

The web page was started with Mobirise templates